HỎI ĐÁP VỀ CÔNG CHỨNG

cong-chung-vien-nguyen-kim-xuyen

Hồ sơ yêu cầu công chứng có phải sao y, chứng thực hay không

Hỏi:  Bản sao giấy tờ cần nộp trong bộ hồ sơ yêu cầu công chứng có phải sao y chứng thực hay không? Trả lời:  Bản sao giấy tờ cần nộp trong bộ hồ sơ yêu cầu công chứng theo quy định tại khoản 2 Điều 35 luật Công Chứng thì không cần thiết phải sao y chứng thực. Bản ...

cong-chung-vien-dang-thi-ngoc

Công chứng viên có quyền và nghĩa vụ gì

Câu hỏi: Công chứng viên có quyền và nghĩa vụ gì? Trả lời: Theo quy định tại Điều 22 Luật công chứng, công chứng viên có các quyền sau đây: – Được lựa chọn nơi để hành nghề công chứng, trừ công chứng viên của Phòng công chứng; – Đề nghị cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan cung ...

cong-chung-vien-nguyen-kim-xuyen

NGƯỜI 15 TUỔI CÓ ĐƯỢC LẬP DI CHÚC HAY KHÔNG

Câu hỏi: người 15 tuổi có được lập di chúc hay không? Trả lời: Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ 18 tuổi đều có quyền lập di chúc nếu được sự đồng ý của bố mẹ. Điều kiện của người lập di chúc là điều kiện về mặt chủ thể mà pháp luật quy định để bản ...

cong-chung-vien-nguyen-thu-ha

HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN CÓ HIỆU LỰC BAO LÂU

Câu hỏi: Hợp đồng ủy quyền – Giấy ủy quyền có hiệu lực bao lâu? Trả lời: Hợp đồng ủy quyền , Giấy ủy quyền có hiệu lực theo thỏa thuận của bên, nếu các bên không thỏa thuận về thời hạn của hợp đồng ủy quyền/giấy ủy quyền thì hợp đồng ủy quyền/giấy ủy quyền có thời hạn là ...

cong-chung-vien-dang-thi-ngoc

VĂN BẢN CÔNG CHỨNG CÓ GIÁ TRỊ PHÁP LÝ NHƯ THẾ NÀO

Câu hỏi:  Văn bản công chứng có giá trị pháp lý như thế nào? Trả lời: Theo quy định tại Điều 6 Luật công chứng, văn bản công chứng có hiệu lực thi hành đối với các bên liên quan; trong trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện nghĩa vụ của mình thì bên kia có quyền yêu ...

Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

          Tôi vừa công chứng hợp đồng mua nhà tại văn phòng các bạn, tôi nhận thấy phòng công chứng Hà Nội làm việc rất chuyên nghiệp và nhiệt tình, phí công chứng cũng thấp, tôi cảm thấy hài lòng, cám ơn các bạn
             Đề nghị Quý Văn phòng cho biết những trường hợp nào thực hiện việc điểm chỉ trong văn bản công chứng? Xin cám ơn !
             Tôi muốn hỏi việc sửa lỗi kỹ thuật trong văn bản công chứng được tiến hành như thế nào? Mong văn phòng trả lời giúp, xin cảm ơn .

KHÁCH HÀNG THƯỜNG XUYÊN

  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title