Có cần thiết phải công chứng hoặc chứng thực di chúc bằng văn bản hay không?

Câu hỏi: Có cần thiết phải công chứng hoặc chứng thực di chúc bằng văn bản hay không?

Trả lời:

Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chức thực vẫn được coi là hợp pháp nếu tuân thủ các điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 652. Tuy nhiên, để thuận trong việc tiến triển trong việc tiến hành các thủ tục về thừa kế sau này thì người lập di chúc bằng văn bản nên tiến hành tại một trong các tổ chức hành nghề công chứng, bởi lẽ:

  1. Bản di chúc đã được công chứng khi làm thủ tục về thừa kế sẽ mặc nhiên là hợp pháp về mặt chủ thể, hình thức và nội dung của di chúc vì tổ chức hành nghề công chứng nhân danh nhà nước để xác thực giá trị pháp lý của bản di chúc. Nếu bản di chúc không có công chứng thì việc tiến hành các thủ tục về thừa kế sau này sẽ rất khó khăn vì những người yêu cầu làm thủ tục thừa kế tại tổ chức hành nghề công chứng phải chứng minh được bản di chúc đó là của người để lại di sản thừa kế lập một cách hợp pháp, chữ ký là đúng chữ ký của người để lại di sản. Điều này rất khó xác minh khi người để lại di sản đã chết.
  2.  Nếu bản di chúc được chứng thực (tức là được chứng thực chữ ký tại UBND cấp xã/phường) thì mặc nhiên được coi là hợp pháp về mặt hình thức. Tuy nhiên, nội dung di chúc vẫn có thể bị vô hiệu một phần hoặc toàn bộ do không tuân thủ các quy định của pháp luật vì việc chứng thực chữ ký chỉ có giá trị xác thực giá trị pháp lý của bản di chúc.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp người lập di chúc không thể tiến hành tại một trong các ngành nghề công chứng thì cũng nên làm thủ tục chứng thực chữ ký tại UBND cấp xã/phường.

 

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG HÀ NỘI
Trụ sở: Biệt thự 238 Hoàng Ngân, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Hà Nội
Tel:  024 6252 8888 – 024 3556 1262
Hotline: 0965 160 918 | 0965 160 857 | 0965 160 050 | 0966 186 983
Email: info@congchunghanoi.com.vn
Website: congchunghanoi.com.vn