Bộ Tư pháp cam kết giải quyết bạo lực đối với phụ nữ

Hôm qua (30/10), Bộ Tư pháp và Cơ quan của Liên Hợp quốc về Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) đã ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa hai bên về Dự án “Tăng cường hệ thống tư pháp thông qua nâng cao năng lực và đánh giá pháp luật liên quan tới phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ”.

Bộ Tư pháp cam kết giải quyết bạo lực đối với phụ nữ

Phát biểu tại Lễ ký kết, Đại diện UN Women tại Việt Nam – bà Shoko Ishikawa khẳng định: “Mối quan hệ hợp tác này với Bộ Tư pháp được xây dựng trên cơ sở hai bên cùng thừa nhận những thách thức mà phụ nữ là nạn nhân của bạo lực gặp phải trong tiếp cận công lý”.

Còn Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Tư pháp) Đặng Hoàng Oanh thì nêu rõ: “Mục tiêu và các kết quả chính của Dự án sẽ hỗ trợ trực tiếp cho việc hoàn thiện và thực thi hệ thống pháp luật trong nước liên quan đến phòng, chống bạo lực gia đình trên cơ sở giới. Đặc biệt, Dự án sẽ góp phần giúp Việt Nam sớm hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu đã được đề ra trong Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2020 và các khuyến nghị quốc tế về thực thi Công ước của Liên Hợp quốc về loại bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử đối với phụ nữ (Công ước CEDAW)”.

Theo baophapluat.vn