Những ai có quyền được lập di chúc và người lập di chúc có những quyền gì?

Câu hỏi: Văn phòng cho tôi hỏi về vấn đề lập di chúc. Những ai có quyền được lập di chúc, người lập di chúc phải đạt những điều kiện gì theo quy định pháp luật. Và người lập di chúc có những quyền gì?

Trả lời: 

Chúng tôi xin trả lời câu hỏi của anh (chị) như sau.

Những ai có quyền lập di chúc? Điều kiện của người lập di chúc được pháp luật quy định như thế nào:

Điều kiện của người lập di chúc là điều kiện về mặt chủ thể mà pháp luật quy định để bản di chúc có hiệu lực pháp luật. Theo quy định tại Điều 647 Bộ luật dân sự, người lập di chúc phải thuộc một trong hai điều kiện sau:

  1. Người đã thành niên, trừ trường hợp người đó bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức và làm chủ được hành vi của mình.
  2. Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi có thể lập di chúc, nếu được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý.

Người thành niên theo Điều 18 Bộ luật dân sự thì là người từ đủ 18 tuổi trở lên

Người lập di chúc có những quyền gì

Người lập di chúc có các quyền nhất định và được pháp luật quy định. Theo quy định tại Điều 648 Bộ luật dân sự thì người lập di chúc có các quyền sau:

  1. Chỉ định người thừa kế, truất quyền hưởng di sản của người thừa kế;

Người lập di chúc có thể chỉ định cụ thể một hoặc nhiều người được hưởng di sản sau khi người đó chết, hoặc có thể chỉ định cá nhân, cơ quan, tổ chức… là người hưởng di sản, không nhất thiết phải là người thừa kế theo pháp luật. Hoặc người lập di chúc có thể truất quyền hưởng di sản của một hoặc nhiều người được hưởng thừa kế theo pháp luật.

2. Phân định phần di sản cho từng người thừa kế;

Người lập di chcus cso quyền quyết định phân chia di sản cho người thừa kế hưởng một phần hoặc toàn bộ di sản, hoặc được nhận một số hiện vật hoặc một số tiền nhất định trong khối di sản

3. Dành một phần tài sản trong khối di sản để di tặng (tài sản cho này gọi là vật di tặng) hoặc người lập di chúc cũng có thể dành một phần tài sản trong khối di sản dùng vào việc thờ cúng;

4. Giao nghĩa vụ cho người thừa kế theo di chúc trong phạm vi di sản hoặc phần di sản người đó được hưởng;

5. Chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản, người phân chia di sản, cũng như việc xác định thù lao cho người quản lý di sản.

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG HÀ NỘI
Trụ sở: Biệt thự 238 Hoàng Ngân, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Hà Nội
Tel:  024 6252 8888 – 024 3556 1262
Hotline: 0965 160 918 | 0965 160 857 | 0965 160 050 | 0966 186 983
Email: info@congchunghanoi.com.vn
Website: congchunghanoi.com.vn