Lập di chúc miệng sao cho đúng quy định của pháp luật

Câu hỏi: Quý văn phòng cho tôi hỏi khi lập di chúc miệng phải tuân thủ những điều kiện gì?

Trả lời: 

Pháp luật cho phép một người có thể lâp di chúc miệng nhưng chỉ được thực hiện trong hoàn cảnh đặc biệt khi tính mạng bị đe dọa hay vì một lý do nào khác khiến cho người đó không thể hoặc không có điều kiện để lập di chúc bằng văn bản (theo Điều 651 Bộ luật dân sự). Cụ thể:

  • Di chúc miệng thể hiện ý chí của người để lại di sản bằng lời nói miệng phải được thể hiện trước mặt ít nhất hai người làm chứng. Ngay sau đó, những người làm chứng chứng kiến di chúc miệng phải ghi chép lại đúng và đầy đủ những lời di chúc miệng của người lập di chúc, cùng ký tên hoặc điểm chỉ vào bản ghi chép đó.
  • Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày người lập di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng đã được người làm chứng ghi chép lại phải được công chứng hoặc chứng thực. Hình thức này là bắt buộc đối với di chúc miệng. Nếu không tuân theo thì di chúc miệng không có giá trị pháp lý, không được coi là hợp pháp.

Di chúc miệng có giá trị trong thời hạn ngắn, sau 03 tháng kể từ thời điểm lập di chúc miệng, nếu người lập di chúc miệng còn sống, minh mẫn, sáng suốt thì di chúc miệng mặc nhiên bị hủy bỏ. Nếu người lập di chúc vẫn muốn lập di chúc với nội dung như di chúc miệng thì phải lập một di chúc khác bằng văn bản thay thế cho di chúc miệng.

 

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG HÀ NỘI
Trụ sở: Biệt thự 238 Hoàng Ngân, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Hà Nội
Tel:  024 6252 8888 – 024 3556 1262
Hotline: 0965 160 918 | 0965 160 857 | 0965 160 050 | 0966 186 983
Email: info@congchunghanoi.com.vn
Website: congchunghanoi.com.vn