Di chúc bằng văn bản phải tuân thủ những quy định nào của pháp luật?

Câu hỏi: Pháp luật quy định thế nào về hình thức di chúc bằng văn bản?

Trả lời:

Theo quy định khoản 3, 4 Điều 652 Bộ luật dân sự thì hình thức di chúc bằng văn bản phải tuân thủ các điều kiện sau:

  1. Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực.
  2. Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực chỉ được coi là hợp pháp, nếu có đủ các điều kiện quy  định tại khoản 1 Điều 652 Bộ luật dân sự. Cụ thể:
    • Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe dọa hoặc cưỡng bức.
    • Nội dung di chúc không trái pháp luật, đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của pháp luật.

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG HÀ NỘI
Trụ sở: Biệt thự 238 Hoàng Ngân, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Hà Nội
Tel:  024 6252 8888 – 024 3556 1262
Hotline: 0965 160 918 | 0965 160 857 | 0965 160 050 | 0966 186 983
Email: info@congchunghanoi.com.vn
Website: congchunghanoi.com.vn