Di chúc bằng tiếng nước ngoài, chữ của dân tộc thiểu số có được công nhận không

Câu hỏi: Tiếng nói, chữ viết của người lập di chúc là dân tộc thiểu số được quy định thế nào? Di chúc bằng tiếng nước ngoài có được công nhận hay không? 

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 649 Bộ luật dân sự năm 2005, người thuộc các dân tộc thiểu số không bắt buộc phải lập di chúc bằng tiếng Việt, mà có thể lập di chúc bằng tiếng nói của dân tộc mình, nhưng phải tuân thủ các điều kiện chung về việc lập di chúc bằng văn bản hoặc di chúc miệng.

Di chúc bằng tiếng nước ngoài vẫn được công nhận về mặt chữ viết, tuy nhiên, khi công bố di chúc, thì bản di chúc đó phải được dịch ra tiếng Việt và phải có công chứng (Khoản 5 Điều 672 Bộ luật dân sự).

Tuy nhiên, để có cách hiểu thống nhất và dễ giải thích nội dung của di chúc thì di chúc nên lập bằng tiếng Việt, trừ trường hợp người lập di chúc không biết tiếng Việt thì phải dùng ngôn ngữ của mình.

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG HÀ NỘI
Trụ sở: Biệt thự 238 Hoàng Ngân, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Hà Nội
Tel:  024 6252 8888 – 024 3556 1262
Hotline: 0965 160 918 | 0965 160 857 | 0965 160 050 | 0966 186 983
Email: info@congchunghanoi.com.vn
Website: congchunghanoi.com.vn