Thế nào là phí công chứng và thế nào là thù lao công chứng?

Câu hỏi: Tôi muốn thế nào là phí công chứng và thế nào là thù lao công chứng? Khi đi công chứng tôi có phải nộp 2 khoản này, rất mong được sự giải thích của quý văn phòng.

Trả lời: Chúng tôi xin giải thích thắc mắc của anh (chị) như sau:

Phí công chứng theo quy định tại Điều 56 Luật Công chứng là khoản phí người yêu cầu công chứng phải nộp khi làm thủ tục công chứng, bao gồm phí công chứng hợp đồng, giao dịch, phí lưu trữ di chúc, phí cấp bản sao văn bản công chứng. Mức thu, chế độ thu, nộp, sử dụng và quản lý công chứng được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 91/2008/TTLT-BTP-BTC ngày 17/10/2008 của Bộ Tư Pháp và Bộ Tài Chính hướng dẫn về mức nộp quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực (Thông tư 01/2008/TTLT-BTP-BTC)

Thù lao công chứng là khoản người yêu cầu công chứng phải trả cho tổ chức hành nghề công chứng theo quy định tại khoản 2 Điều 57 Luật Công chứng, gồm những việc sau:

  • Soạn thảo hợp đồng, giao dịch, đánh máy, sao chụp.
  • Thực hiện công chứng ngoài trụ sở theo ysu cẩu của người yêu cầu công chứng.
  • Thực hiện xác minh, giám định theo yêu cầu của người yêu cầu công chứng.
  • Các việc khác liên quan đến việc công chứng.

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG HÀ NỘI
Trụ sở: Biệt thự 238 Hoàng Ngân, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Hà Nội
Tel:  024 6252 8888 – 024 3556 1262
Hotline: 0965 160 918 | 0965 160 857 | 0965 160 050 | 0966 186 983
Email: info@congchunghanoi.com.vn
Website: congchunghanoi.com.vn