NGƯỜI 15 TUỔI CÓ ĐƯỢC LẬP DI CHÚC HAY KHÔNG

Câu hỏi: người 15 tuổi có được lập di chúc hay không?

Trả lời: Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ 18 tuổi đều có quyền lập di chúc nếu được sự đồng ý của bố mẹ.

Điều kiện của người lập di chúc là điều kiện về mặt chủ thể mà pháp luật quy định để bản di chúc có hiệu lực pháp luật. Theo quy định tại điều 646 Bộ luật dân sự, người lập di chúc phải thuộc một trong hai điều kiện sau:

1. Người đã thành niên, trừ trường hợp người đó bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức và làm chủ được hành vi của mình.

2. Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi có thể lập di chúc, nếu được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý.

Trẻ vị thành niên có được lập di chúc không

Người thành niên theo điều 18 Bộ luật dân sự thì là người từ đủ 18 tuổi trở lên.

cong-chung-vien-nguyen-kim-xuyen

CÔNG CHỨNG VIÊN: NGUYỀN KIM XUYÊN
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG HÀ NỘI

Trụ sở: Biệt thự A38 Hoàng Ngân, Trung Hòa Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
Tel: (84-4) 62528888/3556 1262 số máy lẻ 17
Fax: (84-4) 35561727
Hotline: 0965 160 857
Email: xuyenccv@congchunghanoi.com.vn
Website: congchunghanoi.com.vn