Công chứng viên có quyền và nghĩa vụ gì

Câu hỏi: Công chứng viên có quyền và nghĩa vụ gì?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 22 Luật công chứng, công chứng viên có các quyền sau đây:
– Được lựa chọn nơi để hành nghề công chứng, trừ công chứng viên của Phòng công chứng;
– Đề nghị cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu để thực hiện việc công chứng;
– Các quyền khác quy định tại Luật công chứng.

Công chứng viên có các nghĩa vụ sau đây:
– Tuân thủ nguyên tắc hành nghề công chứng;
– Tôn trọng và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người yêu cầu công chứng;
– Giữ bí mật về nội dung công chứng, trừ trường hợp được người yêu cầu công chứng đồng ý bằng văn bản hoặc pháp luật có quy định khác;
– Hành nghề tại một tổ chức hành nghề công chứng.

cong-chung-vien-dang-thi-ngoc
CÔNG CHỨNG VIÊN: ĐẶNG THỊ NGỌC
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG HÀ NỘI

Trụ sở: Biệt thự A38 Hoàng Ngân, Trung Hòa Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
Tel: (84-4) 62528888/3556 1262 số máy lẻ 18
Fax: (84-4) 35561727
Hotline: 0912.266.629
Email: ngocdt@congchunghanoi.com.vn
Website: congchunghanoi.com.vn