Quy định về hình thức của di chúc như thế nào và di chúc theo quy định pháp luật như thế nào

Câu hỏi: Quý văn phòng cho tôi hỏi quy định về hình thức của di chúc như thế nào và di chúc theo quy định pháp luật như thế nào?

Trả lời:

Hình thức của di chúc phải tuân thủ quy định của pháp luật, nếu không di chúc đã lập sẽ không được coi là hợp pháp.

Theo quy định tại Điều 649 Bộ luật dân sự thì di chúc phải được lập thành văn bản; nếu không thể lập được di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc miệng.

Di chúc bằng văn bản cũng có nhiều hình thức theo quy định tại điều 650 Bộ luật dân sự như sau:

  1. Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng;
  2.  Di chúc bằng văn bản có người làm chứng;
  3. Di chúc bằng văn bản có công chứng;
  4. Di chúc bằng văn bản có chứng thực;

Mỗi loại di chúc khi được lập đều phải tuân thủ theo những điều kiện nhất định. Các hình thức di chúc bằng văn bản nói trên đều có giá trị pháp lý như nhau. Tuy nhiên, khi lập di chúc bằng văn bản người lập di chúc cần phải lưu ý rõ ngày, tháng, năm lập di chúc. Pháp luật quy định người lập di chúc có thể sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế di chúc. Do đó di chúc được lập sau sẽ có giá trị pháp lý hủy bỏ phần di chúc lập trước có nội dung trái với di chúc lập sau.

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG HÀ NỘI
Trụ sở: Biệt thự 238 Hoàng Ngân, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Hà Nội
Tel:  024 6252 8888 – 024 3556 1262
Hotline: 0965 160 918 | 0965 160 857 | 0965 160 050 | 0966 186 983
Email: info@congchunghanoi.com.vn
Website: congchunghanoi.com.vn